Paszport

Szczegółowych informacji dotyczących warunków wwożenia psów, kotów i fretek na teren innych państw, zobowiązany jest udzielać Główny Inspektorat Weterynarii tel. (022) 623 20 88
lub (022) 623 15 28.

Instrukcja

- Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek przez upoważnionych lekarzy weterynarii.
- Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.
- Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym.
- Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport.
- Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.


Warunki wydania paszportu

- Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu
- Aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie
- Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu. Obowiązuje również 6 m-ny okres kwaratanny w przypadku badania przeciwciał po raz pierwszy.
- W paszporcie wykonuje się wpis odnośnie stanu zdrowia zwierzęcia, aktualnego szczepienia oraz profilaktyki przeciwpasożytniczej.
Koszt wystawienia paszportu jest jednakowy w całym kraju i wynosi 51 złotych brutto.
Kwota ta nie obejmuje szczepienia przeciwko wściekliźnie ani znakowania zwierzęcia poprzez czipowanie.

 
Przypominam o konieczności zabezpieczenia psów i kotów przeciwko kleszczom. W naszym regionie notuje się intensywną inwazję kleszczy u zwierząt domowych co stwarza bardzo duże ryzyko przenoszenia chorób niebezpiecznych dla życia. Podczas wizyty w gabinecie zostanie indywidualnie dopasowana profilaktyka przeciwko tym pasożytom. Pod uwagę brane jest wiele aspektów: środowisko życia pupila, przebyte choroby, częstotliwość kąpieli a także możliwości właściciela. W praktyce stosuję preparaty: Advantix, Foresto i Kiltix firmy BAYER oraz Expot, Fiprex, Effipro, Frontline, ProMeris Duo. Przyjdź i dowiedz się jaka profilaktyka jest odpowiednia dla Twojego zwierzaka.
Iwona Choińska

Design Karol Maksimczuk
SEO Bredbånd Udvikling Internet